top of page

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (Hierna: “ Algemene Voorwaarden”) van Wine-N-Design - (Priomoda Bv) met de maatschappelijke zetel te Olmenlei 44, 2980 Zoersel en ingeschreven in het K.B.O onder het nummer BE0547865502 (Hierna “Wine-N-Design).

 

Art. 1 de Identiteit van de verkoper

 

 • Naam: Wine-N-Design (Priomoda Bv)

 • Adres: Olmenlei 44 - 2980 Zoersel

 • E-mailadres: helllo@wine-n-design.be

 • Telefoonnummer: +32 477 29 76 00

 • Ondernemingsnummer: BE 0547 865 502

 

Art. 2 Voorwaarden webshop Wine N Design 

 

-    Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wine-N-Design, en gelden voor iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon die de door ons aangebrachte producten en diensten verwerft of gebruikt.

-    Wij leveren in gans België. (Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft kunnen we je bestelling weigeren)

-    Om een bestelling te plaatsen moet je minstens 18 jaar of ouder zijn. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we je bestelling weigeren.

-    Het plaatsen van een bestelling via de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds vermeld staan op onze website.

-    Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

 

Art. 3 Ons aanbod en jouw bestelling 

 

 • We omschrijven altijd nauwkeurig wat we aan jou verkopen, alsook ook hoe het bestelproces zal verlopen.

 • De omschrijving van elk product is voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.

 • Onze foto’s zijn waarheidsgetrouw van zowel het aangeboden artikel als onze diensten. Vergissen is echter menselijk en we doen er dan ook alles aan om de juiste informatie van elke product te etaleren op onze webshop,  echter als we ons overduidelijk vergist hebben zijn wij niet verplicht om je alsnog de goederen te leveren.

 • Als het aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft, of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit ook uitdrukkelijk in ons aanbod.

 • De bestelling is compleet van zodra wij de bestelling bevestigen per mail, en wij de goedkeuring van je debet - of  kredietkaartuitgever hebben ontvangen. Als de kaart door de uitgever weigert in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de vertraging bij de levering van uw bestelling.

 • Bestellingen zonder een geldige naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet verwerkt of aanvaard.

 • Om je een artikel aan te kopen voeg je het toe aan het winkelmandje, waarna je je contactgegevens en facturatiegegevens invult, en afsluit door op de aankoopknop te drukken.

 

Art. 4 Herroepingsrecht

 

 • Als consument heb je een herroepingsrecht van 14 dagen bedenktijd nadat je de producten hebt ontvangen. Voor deelleveringen gaat deze in wanneer je het laatste deel van de levering hebt ontvangen. 

 • Het herroepingsrecht is bedoeld om zichtbare schade of slijtage te kunnen melden. Je kan dan de schade melden, zodat wij deze producten in vermindering brengen op het aankoopbedrag en je dit terug zullen storten.

 • Als webwinkelier zijn wij binnen de 14 dagen na de retour van het product(en) de exacte aankoopsom + de verzendkosten hiervan verschuldigd.

 • Retourkosten zullen niet vergoed worden en zijn voor eigen rekening, met een vrije keuze van je logistieke partner. 

 • Bij een volledige terugbetaling moet je in acht nemen dat de individuele verpakking in goede staat moet bevinden, en representatief moet zijn voor verdere verkoop. 

 • Indien je opmerkt dat deze verpakking beschadigd is door onze levering, gelieve dit dan te melden binnen de 24uur na het ontvangen van de levering (via mail + fotobewijs).  

 • Het bedrag zal steeds worden terug betaald via hetzelfde betaalmiddel dat je voor de aankoop hebt gebruikt,  echter als consument kan jij er ook schriftelijk voor kiezen om dit via een tegoedbon te compenseren als jij dit bedrag terug wenst te gebruiken als shopping tegoed voor een volgende aankoop.

 • Voor een geldige retour wordt er ook geacht dat jij als consument het product gedurende de bedenktijd niet gebruikt. Indien er gebruikssporen optreden die niet kunnen voorvallen door enige vorm van transport kan dit herroepingsrecht teniet verklaard worden.

Art. 5 Prijs

 

 •    Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld. Je komt dus nooit voor een verassing te staan. We kunnen wel bovenop de aankoopprijs verzendkosten aanrekenen als deze voor jou geografische locatie van toepassing zijn.

 • Alle goederen zijn onderhevig aan een minimum eenheidsprijs, enkel wanneer vermeld door bijvoorbeeld een hoeveelheidskorting of het gebruik van een korting voucher kunnen deze prijzen in jou voordeel veranderen.  (Kortingen kunnen niet van toepassing zijn bij eerder geplaatste orders)

 

Art. 6 Betaling

 

 • Enkel betalingen via de betaalmodules van onze website worden aanvaard.

 • Om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen worden jou transactiegegevens versleuteld met SSL Technologie. Hiervoor heb jijzelf geen extra software voor nodig, en kan je veilig betalen op de webshop van Wine-N-Design.

 

Art. 7 Leveringen

 • Het leveren van de goederen wordt uitgevoerd volgens de voorraadstatus van je product, en de geografische locatie die je als thuisadres hebt opgegeven.

 • Indien een product onverwachts niet meer op voorraad is of geleverd kan worden, zal je hiervan binnen de 48 uur via mail op de hoogte van worden gebracht (Met uitsluiting op zaterdag en zondag) Een pasklare oplossing zal dan ook in deze mail vermeld staan.

 • Indien de goederen niet overeenkomen met de bestelde goederen worden deze kosteloos opgehaald door onze logistieke partners.

 • Bij een beschadiging van een product gelieve ons dit binnen de 24 uur te melden via mail, en dit artikel terug te zenden naar ons binnen de termijn van 14 dagen.

 • Wine-N-Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen of verlies van een levering door een transporteur die wij niet hebben aangesteld.

 

Art. 8 Overmacht

 

 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil om. Hieronder verstaan wij onder meer: stakingen, storingen in telecommunicatie en netwerk, energiestoringen, Brand, het op enig moment niet beschikbaar      zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van onze toeleveranciers of ingeschakelde derden, …

Art. 9 Intellectuele eigendom

 

 • Onze website, onze logo’s, teksten en foto’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten hetzij bij ons of bij onze toeleveranciers.

 • Alle gebruik in eender welke vorm van bovenliggende intellectuele eigendom is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Art. 10 Klachten en geschilen

 

 • Wij streven uiteraard naar 100% tevredenheid en staan open voor een pasklare oplossing indien er toch een klacht of geschil voorvalt.

 • Voor het melden van een klacht of geschil vragen wij om dit zo goed als mogelijk te formuleren in een email naar ons mailadres : hello@wine-n-design.be ; en dit binnen een termijn van 14 dagen na de levering of ophaling van de goederen. 

 • Wij zullen dan ook deze klacht behandelen binnen de 5 werkdagen.

 • Bij elke overeenkomst die wij afsluiten met jou als klant, ongeacht je woonplaats, is enkel het Belgische Recht van toepassing, en zijn enkel Belgische rechtbanken bevoegd.

 

Voor al je vragen over onze producten , diensten en service kan ook terecht via onze chatservice.

bottom of page